*بورس انواع کفپوش مسکونی , اداری، ورزشی و صنعتی*

فروشگاه مركزي :

تلفن  : 0098 - 21 - 66047384 0098 - 21 - 66058467 0098 - 912 - 1835355

فکس : 0098 - 21 - 66033206

نشانی : ایران - تهران - خیابان آزادی ابتدای خیابان بهبودی پلاک 8