** طراحی ، مشاوره و اجرای معماری داخلی و تجهیز سالن های آمفی تئاتر ، همایش ، سینما و کنفرانس **

دفتر مرکزی :

تلفن  : 0098 - 21 - 22924437-9

فکس : 0098 - 21 - 22258882

نشانی : ایران - تهران - خیابان شریعتی ، خیابان شهید دستگردی (ظفر) ، خیابان صبر، کوچه آبان - پلاک 9 واحد 8