شرح قیمت مارک واحد نام محصول ردیف
قیمت مصرف کننده   0
بسته بتن ریزی سازه بتنی 1
قیمت مصرف کننده   0
بسته سازه فلزی-حمل 2
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد پی کنی,پی سازی و کرسی چینی 3
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد دیوار سازی 4
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد پیمانکاری 5
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد اهمیت آزمایش های مکانیک خاک 6
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد آزمایش های مکانیک خاک 7
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد واحد HSE آرشیت بنای ایرانیان 8
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد اجرای فونداسیون 9
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد اجرای سقف های بتنی 10
قیمت مصرف کننده   0
عدد تغییردکوراسیون داخل منازل مسکونی 11
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد دکوراسیون واحدهای اداری 12
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد تغییر دکوراسیون واحد های اداری 13
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد دکوراسیون رستوران 14
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد طراحی ودکوراسیون واحدهای اداری 15
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد دکوراسیون نمایشگاه 16
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد طراحی دکوراسیون داخلی 17
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد دکوراسیون لابی داخل منازل مسکونی 18
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد کف سازی داخل اماکن 19
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد سقف مشبک(60*60) 20
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
عدد مدل های مختلف دیوارکشی 21
قیمت مصرف کننده   0
عدد طراحی ، دکوراسیون فروشگاه 22
قیمت مصرف کننده   0
عدد دپارتمان ونوسازی 23
قیمت مصرف کننده   0
عدد طراحی ،دکوراسیون آشپزخانه های مدرن 24
قیمت مصرف کننده   0
عدد طراحی ودکوراسیون سرویس بهداشتی 25
قیمت مصرف کننده   0
عدد مقاوم سازی دیواره گود به روش نیلینگ 26
قیمت مصرف کننده   0
عدد نیلینگ-انکراژ-شمع درجا 27
قیمت مصرف کننده   0
عدد فونداسیون-خم و برش 28
قیمت مصرف کننده   0
عدد آرماتوربندی فونداسیون 29
قیمت مصرف کننده   0
عدد فونداسیون-کیورینگ 30
قیمت مصرف کننده   0
عدد سازه فلزی-نصب 31
قیمت مصرف کننده   0
عدد سازه فلزی-جوش 32
قیمت مصرف کننده   0
عدد سازه فلزی-برش 33
قیمت مصرف کننده   0
عدد سازه فلزی 34
قیمت مصرف کننده   0
عدد سازه بتنی-آزمایش 35
قیمت مصرف کننده   0
عدد بتن ریزی سازه بتنی 36
قیمت مصرف کننده   0
عدد قالب بندی سازه بتنی 37
قیمت مصرف کننده   0
عدد طراحی ودکوراسیون فست فود 38
قیمت مصرف کننده   0
عدد طراحی و دکوراسیون آشپزخانه مدرن 39
قیمت مصرف کننده   0
عدد انواع مختلف سقف کاذب 40
قیمت مصرف کننده   0
عدد آرماتور بندی در سازه بتنی 41
قیمت مصرف کننده   0
عدد سازه بتنی- خم و برش 42
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر فروش سنگ ساختمانی 43
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر سنگ ساختمانی تراورتن 44
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر سازه نگهبان ونیلینگ 45
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر خاک برداری 46
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر خاک برداری و نیلینگ 47
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر سنگ مرمریت 48
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر سنگ گرانیت 49
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر اجرای پروژه ساختمانی 50
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر اجرای سقف های فلزی 51
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر تحکیم دیواره گود به روش نیلینگ 52
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر فوم بتن 53
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر سنگ تزئینی ساختمانی 54
قیمت مصرف کننده   0
متر سازه های بتنی 55
قیمت مصرف کننده   0
متر سازه های فلزی 56
قیمت مصرف کننده   0
متر اجرای سازه های فلزی 57
قیمت مصرف کننده   0
متر اجرای سازه های بتنی 58
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر تخریب داخل ساختمان 59
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
متر تخریب وخاکبرداری ساختمان های قدیمی 60
قیمت مصرف کننده   0
متر نیلینگ و شاتکریت 61
قیمت مصرف کننده   0
متر اسکلت فلزی 62
قیمت مصرف کننده   0
متر اسکلت بتنی 63
قیمت مصرف کننده   0
متر سنگ آنتیک 64
قیمت مصرف کننده   0
متر سنگ تراورتن 65
قیمت مصرف کننده   0
متر شاتکریت دیواره گود 66
قیمت مصرف کننده   0
متر نمای اسپایدر 67
قیمت مصرف کننده   0
متر طراحی و اجرای نیلینگ 68
قیمت مصرف کننده   0
متر سنگ های دکوراسیون داخلی 69
قیمت مصرف کننده   0
متر رنگ آمیزی سازه فلزی 70
قیمت مصرف کننده   0
متر مهاربندی به روش نیلینگ 71
قیمت مصرف کننده   0
متر کیورینگ در سازه بتنی 72
قیمت مصرف کننده   0
متر ارائه خدمات نیلینگ 73
قیمت مصرف کننده   0
متر قالب بندی فونداسیون 74
قیمت مصرف کننده   0
متر فونداسیون-بتن ریزی 75
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع گودبرداری و نیلینگ 76
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع طراحی و دکوراسیون داخلی 77
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع طراحی سقف کاذب دکوراتیو 78
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع طراحی و معماری داخلی منازل مسکونی 79
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع نیلینگ و انکراژ 80
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع کف سازی 81
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع طراحی و اجرای سقف کاذب کناف 82
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع سیستم های ساخت و ساز خشک 83
قیمت مصرف کننده   0
مترمربع دکوراسیون اتاق خواب 84
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع باز سازی ساختمان مسکونی و اداری 85
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع تخریب وخاک برداری ساختمان 86
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع طراحی و اجرای دکوراسیون فروشگاهی 87
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع نیلینگ 88
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع اجرای دیوارهای جداکننده و پوششی کناف 89
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمربع دیوار های دکوراتیو کناف 90
قیمت مصرف کننده   0
مترمربع دکوراسیون داخلی منازل مسکونی 91
قیمت مصرف کننده   0
مترمربع تبدیل واحد مسکونی به اداری 92
قیمت مصرف کننده   0
مترمربع پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ 93
قیمت مصرف کننده   0
مترمربع پایدارسازی به روش نیلینگ 94
قیمت مصرف کننده   0
مترمربع شاتکریت و نیلینگ 95
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمکعب خاکبرداری و گود برداری 96
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمکعب تخریب و خاک برداری 97
قیمت مصرف کننده   0
قیمت    0
مترمکعب تخریب وخاک برداری ساختمان 98
قیمت مصرف کننده   0
مترمکعب فونداسیون 99
قیمت مصرف کننده   0
مترمکعب سازه بتنی 100