شرکت مهندسی بنیان سازه شهاب پارس (نورپردازی) 


** به نام آنکه نامش روشنگر جهان است **

شرکت مهندسی تجاری بنیان سازه پارس در سال 1373 با اهدافی خاص از جمله طراحی و اجرای امور مهندسی برق و تاسیسات و عمران تاسیس شد. با توجه به علت گرایش اصلی شرکت به امور تخصصی نور پردازی از سال 1384 با نام جدید شرکت بنیان سازه شهاب پارس خدمات خود را ارائه نمود و در این رابطه از همکاری مدیرانی مجرب، مخترعین، مبتکرینو اساتید دانشگاه بهره جست.
مدیریت شرکت با عنایت به نیازی که جامعه خسته، افسرده و مضطرب امروزی به شادی و انبساط خاطر و آسایش فکری دارد و احساس نیاز به اینکه امر با ایجاد محیطی آرام و زیبا بانورپردازی موزون در شب در فضاهای مسکونی و در محیطهای عمومی رو باز و داخلی محقق می گردد، در این زمینه همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان و


  • دفتر مرکزی :

    تلفن  : 0098 - 021 - 22365055 0098 - 021 - 22365066

    فکس : 0098 - 021 - 22362493

    نشانی : ایران - تهران - سعادت آباد خیابان علامه شمالی نبش خیابان هجدهم شرقی پلاک 37 مجتمع یاس واحد