شرکت ایفارس

* نماینده گیربکس های خورشیدی Reggiana و نماینده گیربکس های خورشیدی بدون لقی Zero Backlash شرکت DiffDrive *

شما اینجا هستید : نمایشگاهشرکت ایفارس

اهداف استراتژیک و ضرورت رسیدن به خود کفایی در هر کشوری نشان از درایت و آگاهی مدیران و مسئولان آن سرزمین دارد. اهمیت تقویت ذهنی اجتماع در خصوص تبادلات اقتصادی امروزه بر کسی پوشیده نبوده و امری است پذیرفته شده, اما آنگاه که به تفکیک هر حوزه را مورد وا کاوی قرار می دهیم, فرآیندحضور و تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم شرکت هایی که با هدف برقراری ارتباط مستقیم با صنایع و تامین نیازهای زیرساختاری واحدهای صنعتی و کارخانجات پا به عرصه سازندگی نهاده اند را, ملموس تر مشاهده خواهیم نمود.
فرآیندی که اینک کشورمان در آن حضور دارد, گذر از توسعه نایافتگی به سمت توسعه یافتگی می باشد که در هر مقطع و مرحله به فراخور نیازها و ضرورت ها این مهم نمود عینی پیدا می کند. بر این اساس در شرایط حساس کنونی صنایع فعال


  • دفتر مرکزی :

    تلفن  : 0098 - 21 - 44219261 0098 - 21 - 44219359 0098 - 21 - 44219369

    فکس : 0098 - 21 - 44219261

    نشانی : ایران - تهران - اشرفی اصفهانی - بلوار مرزداران