شرکت تشک های ورزشی عرفان تهران

تنها تولید کننده مواد اولیه

شرکت تشکهای ورزشی عرفان تهران از سال 1382 فعالیت خود را در زمینه تولید ریباندد فوم که ماده اولیه تشکهای ورزشی بیمارستانی و تشکهای خواب و غیره... می باشد را با توکل به خدا و همت مهندسین شرکت آغاز کرد و بازار از حالت انحصاری و عرضه گران قیمت این محصول خارج شد ریباندد فوم همان اسفنج معمولی می باشد که پس از آسیاب شدن دوباره به اسفنج فشرده تبدیل می شود که حالت فنریت و ارتجاعی بسیار بالایی را دارا می باشد که در ساخت تشکهای کشتی و جودو و ژیمناستیک مصرف انحصاری دارد شرکت پس از موفقیت در تولید این محصول و عرضه انبوه آن به داخل و خارج از کشور بادرک واقعیت بازار مصرف و انحصاری بودن آن تولید تشک های ورزشی و قیمت بسیار بالای آن که باعث کندی رشد ورزش در مملکت را ایجاد می کرد با عزم بالای مدیران شرکت و کارکنان


  • دفتر مرکزی :

    تلفن  : 0098 - 21 - 44166302 0098 - 21 - 44169485 - 0912 - 1097867 تلگرام - ۰۹۳۰ - ۳۹۱۹۴۷۷

    فکس : 0098 - 21 - 44166302 0098 - 21 - 44169485

    نشانی : - -