شرکت پیوند صنعت انرژی

سازنده و تامین کننده تجهیزات بخار ، نفت، گاز، پتروشیمی و آب..

شرکت پیوند صنعت انرژی بواسطه افزایش روزافزون پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و تاسیساتی در سطح کشور و اولویت توسعه این مراکز در برنامه های سازندگی کشور با هدف ساخت و تامین تجهیزات همچنین انجام هرگونه عملیات تدارکاتی و بازرگانی واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع در سال 85 تاسیس گردید.
از آنجاییکه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آخرین تکنولوژی رشته های مختلف صنعتی همراه با پدیده های نو و مکانیزه بکار گرفته می شود، این شرکت با توجه به مسئولیت های کاری خود به منابع انسانی متخصص و تجهیزات و دستگاههای پیشرفته دسترسی داشته و با برخورداری از سایر شرکت ها ی متخصص عضو گروه قادر به رفع نیازهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع کشور می باشد.


  • دفتر مرکزی :

    تلفن  : 0098 - 21 - 88541670 - - 88541671 - - 88533747

    فکس : 0098 - 21 - 88541625

    نشانی : ایران - تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه سوم - پلاک 5 - طبقه 4 - واحد 401