شرکت صنایع کوشش پیشرو

** ارائه خدمات در زمینه تامین و تجهیز تاسیسات صنایع نفت، گاز پتروشیمی ، پالایشگاهی ، سد سازی ، دریایی، آب و همچنین نیروگاههای بخار ، گاز و سیکل ترکیبی **

شرکت صنایع کوشش پیشرو با هدف ارائه خدمات در زمینه تامین و تجهیز تاسیسات صنایع نفت، گاز پتروشیمی ، پالایشگاهی ، سد سازی ، دریایی، آب و همچنین نیروگاههای بخار ، گاز و سیکل ترکیبی فعالیت خویش را آغاز نموده است.

لذا رعایت کلیه موراد فنی و استاندراد های بین المللی (NACE, ISO , BS, ASME API , ANSI , ASTM)

و تحویل در حضور بازرس کنترل کیفی (QC) از ویژگی های شرکت صنایع کوشش پیشرو می باشد


  • دفتر مرکزی :

    تلفن  : 0098 - 21 - 33911721 0098 - 21 - 33929287 - - 09123049050

    فکس : 0098 - 21 - 33949657

    نشانی : ایران - تهران - خیابان خیام - پاساژ خیام - طبقه اول - پلاک 238