آریان صاواتو ( دستگاههای شستشوی صنعتی )

تحقیقات ، فن آوری ، تولید و تامین کننده کلیه تجهیزات شستشو و نظافت صنعتی و خدماتی

شرکت آریان ( صادرات، واردات، تولید ) تامین کننده تجهیزات شستشوی صنعتی و خدماتی و ارائه کننده خدمات فن آوری ، بازرگانی و فنی دستگاههای مذکور، با هدف کمک به توسعه صحیح و علمی این صنعت، تاسیس گردید.

سابقه فعالیت 20 ساله و تجربه مدیریت شرکت در این صنعت و مشارکت مستقیم دربسیاری از پروژه های ملی در سطوح مختلف و انتقال و بومی سازی دانش فنی روز به کشور عزیزمان و همچنین تعامل و همکاری با کمپانیهای بزرگ اروپایی از قبیل dbf، COMAC، AYDINTRAFO، DONERTAS , و STAR MAKINA ، شرکت آریان را قادر به ارائه خدمات مناسب به مشتریان عزیز نموده است. وجود دفتر بازرگانی شرکت در کشور ترکیه انجام مراودات تجاری را تسهیل و امکان تسریع در رفع نیاز مشتریان را فراهم می آورد.

با توجه به ارتباط نزدیک مدیران