گروه تولیدی صنعتی کیهان فن( فن و هواکش)

کیهان فن تولیدکننده فن های آکسیال -کیهان فن سازنده سانتری فیوژ - ضمنا این موسسه فن های مبله مرغداری، وسقفی قارچی نیز تولید می کند.

این واحد صنعتی مفتخر است تا با سابقه ای در حدود 42 سال در امر تهیه و توزیع انواع تهویه خدمات ذیل را به مشتریان و مصرف کنندگان گرامی ارائه نماید:

تهیه و تولید انواع فن های صنعتی نظیر فن های سانتر فیوژ ، رادیال قارچی، آکسیال کانالی و جت فن و همین طور مشاوره و طراحی در امر پشتیبانی انواع تهویه های صنعتی را به مصرف کنندگان و صنعت گران گرامی ارائه می نماید.


  • کارخانه :

    تلفن  : 0098 - 021 - 76262384

    فکس : 0098 - 021 - 77536362

    نشانی : ایران - جاجرود -