شرکت برودتی و حرارتی نیک ( دستگاه برودتی)

شرکت برودتی و حرارتی نیک از بیش از سی سال پیش و از بدو پیدایش خود و به عنوان نخستین شرکت ایرانی گام در راه صنعت مهم و اساسی تبرید نهاده و در راه تحقق آرمانها و ایده آلهای آن در جامعه ایرانی کوشیده است.

شرکت برودتی و حرارتی نیک

شرکت برودتی و حرارتی نیک از بیش از سی سال پیش و از بدو پیدایش خود و به عنوان نخستین شرکت ایرانی گام در راه صنعت مهم و اساسی تبرید نهاده و در راه تحقق آرمانها و ایده آلهای آن در جامعه ایرانی کوشیده است.جذب دانش فنی و به روز رساند تکنولوژی تولید، ایجاد همکاری و روابط مفید با شرکتها و سازمانهای نام آور جهانی ASHRAE, MYCOM, ZIEHL-ABEGG, RW-TUV, BITZER, COPELAND.. از نخستین اهداف این شرکت بوده و هست. نتیجه این سیاست اصولی، طراحی و تولید و نصب صدها پروژه ملی برودتی در ایران و صدور بسیاری از تجهیزات به خارج از ایران است. امکانات ماشینی خطوط تولیدی مختلف شرکت نیک در خیلی از زمینه ها بدون اغراق در حد امکانات شرکت های بزرگ جهانی است. عنایتی مختصر به سطور زیر مطلب را