گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

شانه به شانه در معماری موفقیت کنار شما خواهیم بود .

ماموریت ما :
ماموریت ما یاری رساندن به مشتریانمان از طریق انتقال روش های علمی مدیریتی موثر و کارآمد مطابق با متغییر های محیط کسب کار کار ایران ، به پشتوانه حضور در بیش از 500 پروژه و تخصص کادر اجرایی می باشد .
ما با بررسی و شناخت عمیق و دقیق از شرکت های کارفرمایانمان و همکاری متقابل کارفرما در کلیه سطوح رسالت خود را انجام خواهیم داد که با این ترکیب باعث ایجاد مزیت رقابتی و کسب نتایج مطمئن برای مشتریانمان خواهیم شد .
ما متعهدیم به :
ایجاد مزیت رقابتی به پشتوانه راهکار های اختصاصی و بومی سازی شده ایجاد سازمان هایی باظرفیت های کاری بالاایجاد تغییرات مثبت ماندگارایجاد فرصت برای رشد
کسب موفقیت در کنار هم همراه با اعتماد و افتخار
هدف ( ویژن ) :
هدف ما