گروه: صنعت گردشگری و توریسم ->بلیط خارجی

آژانس هواپیمایی طاها گشت

(شرکت)

ERROR : OPENRECORDSET :: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near '='.