شانه به شانه در معماری موفقیت کنار شما خواهیم بود .

شما اینجا هستید : 

 • آموزش ، مشاوره و اجرای مدیریت استراتژیک

  • عدد

  • واحد شمارش :

برنامه ريزی و مديريت استراتژيک :

« داشتن کفش ورزشی در زمان فرار يک استراتژی است و ايده همراه داشتن آن را مديريت استراتژی گويند »

مديريت استراتژيک هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابی تصميمات و ظيفه ای ( اجرايی ) چند گانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست يابد . به عبارت ديگر استراتژی ها باعث می شوند که تصميماتی امروز گرفته شوند و نتيجه های آن آنها فردا به دست بيابند . برنامه ريزی و اجرای استراتژی ها را مديريت استراتژيک می گويند .

از آنجايي که هيچ سازمانی نمی تواند منافع نامحدود داشته باشد ، لذا افراد استراتژيست بايد در اين مورد که کدام يک از استراتژی های مختلف بيشترين منفعت را به سازمان می رسانند ، تصميم گيری نمايند . برای ماندن در مرحله رقابت می بايد با برنامه ريزی و مديريت استراتژيک علمی آشنا بود ، زيرا به همان اندازه که استراتژی خوب باعث موفقيت شرکت می گردد ، يک استراتژی بد مي تواند ما را به ورطه نابودی بکشاند . يک استراتژيست بايد روشهای برخورد علمی با مقوله های بيانيه ماموريت ، فرصت ها و تهديدات خارجی ، نقاط قوت و ضعف داخلی ، هدفهای بلند مدت ، رقبا ، استراتژی ها ، الگوهای مديريت استراتژيک ، هدفهای سالانه و سياستها را به خوبی درک کرده باشد .

مديريت استراتژيک به سازمان اين امکان را می دهد که به شيوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آينده خود به صورت انفعالی عمل نکرده و دارای ابتکار عمل باشد و فعاليتهايش به گونه ای باشد که در بازار و صنعت خود اعمال نفوذ نمايد ( به جای واکنش ، کنش نشان بدهد ) و سرنوشت خود را رقم بزند .

مالکان شرکتهای کوچک و مديران سازمانهای غير انتفاعی متوجه منافع ناشی از بکارگيري مديريت استراتژيک شده اند و هم اکنون کليه شرکتهای موفق در سطح دنيا دارای استراتژی تدوين شده برای 5 ، 10 و يا 20 سال آينده خود می باشند .

مديريت استراتژيک می تواند نقطه آغازين برای يک سيستم مديريت کارا و اثربخش باشد که فوايد ذيل را در بردارد :
1- باعث شناسايي ، اولويت بندی و بهره برداری از فرصتها می گردد .
2- شرکت با ديد عينی به مسائل مديريتی می نگرد .
3- چارچوبی جهت ايجاد هماهنگی و اعمال کنترل بر فعاليت ها ارائه می نمايد .
4- زيانهايي ناشی از شرايط نامطلوب و تغييرات نامساعد را به حداقل می رساند .
5- موجب می شود که تصميمات در جهت هدفهای بلند مدت و پيش بينی شده باشد .
6- باعث می گردد تا زمان و منافع موجود به شيوه ای اثربخش در جهت فرصتها مصرف گرديد .
7- چارچوبی جهت برقراری ارتباط بين کارکنان ارائه نموده و رفتار افراد و مسئوليتها را هماهنگ می نمايد .
8- آينده نگری را در بين مديران تقويت می نمايد .
9- برای استفاده از فرصتها ، روشی را ارائه می کند که مبتنی بر همکاری ، انسجام ، تفويض اختيار ، شور و شوق است .
10- باعث می شود که مديريت شرکت دارای نظم و رسميت گردد .
گروه مشاوران به آفرید و بهره مندی از پرسنل مجرب آماده برگزاری آموزشهای لازم و ارائه خدمات مشاوره ای جهت برنامه ريزی و تدوين استراتژی مناسب با همکاری و توانمند سازی مديران و پرسنل آن شرکت محترم بوده که اين مهم با توجه به عوامل اثربخش در محيط خارجی و درون سازمان مطبوع شما محقق می گردد .

  • ایران - تهران -

  • نشانی :

  • 0098 - 912 - 4809875

  • تلفن:

  • فکس :

ارسال پيام به شرکت

اگر عضو نمايشگاه باشيد مي توانيد تاريخ و زمان مشاهده پيام خود و همچنين پاسخ ارائه دهنده اين محصول به پيام خود را نيز مشاهده نماييد. در صورت تمايل مي توانيد عضو نمايشگاه شويد

فرستنده:

نام و نام خاوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

گيرنده:

گروه آموزشی و مشاوره ای به آفرید

   

عنوان پيام:

متن پيام:

 این کد را وارد کنید :    8356

   توجه: هنگام ارسال پيام، IP شما ذخيره خواهد شد - 3.236.232.99